Historie

Virksomheden blev etableret i 1948 af Christian Nielsen.

Christian Nielsen blev vognmand på en lidt tilfældig måde, da der var nogle som skyldte ham penge, men de havde ikke nogen, så de gav ham en lastbil i stedet for.

Han startede med at køre varer for den lokale brugs i Veerst.

Senere for Kronborg Mejeriet, hvor han hentede mælk til mejeriet fra de lokale gårde.

Senere kørte han også ost for mejeriet i en pressenningsbil. Det har så bredt sig til flere mejerier senere hen.

I 1990 blev Leif Nielsen medejer af virksomheden og i 1993 overtog han virksomheden.

I 1997 flyttede virksomheden til der hvor den ligger i dag og byggede et lager.

I 2003 blev der tilbygget et kølerum til lageret.